Programator ISP STK200/300

Programator STK200/300 jest urządzeniem służącym do programowania wewnętrznej pamięci mikrokontrolera rodziny AVR lub 8051 w systemie ISP. Charakteryzuje się prostą konstrukcją, niską ceną oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Urządzenie to należy podłączyć do portu LPT w komputerze PC. Układ 74HC244 pełni rolę bufora zabezpieczającego port komputera przed uszkodzeniem. Dioda D1 zapobiega uszkodzeniu w przypadku odwrotnego podłączenia napięcia zasilania programatora. Rezystor R1 wymusza stan wysoki na wejściu bufora, tak aby w przypadku gdy interfejs jest odłączony od mikrokontrolera nie występował na nim stan nieustalony. Zadaniem kondensatora C1 jest filtracja napięcia zasilania.

 

Komentarz autora:
Ze względu na liczne komentarze, postaram się odpowiedzieć na pytania, które zostały zadane.
  • programator wymaga zasilania napięciem 5V (stabilizowane, 78L05 wystarczy),
  • na wyprowadzenie VCC podłączamy napięcie 5V, GND to jest masa układu,
  • oczywiście sam mikrokontroler też wymaga zasilania,
  • połączenie do komputera przewodem LPT 1:1, ja użyłem starego przewodu drukarkowego tylko przylutowałem inne wtyczki,
  • długość przewodu LPT nie jest ograniczona, po to został użyty układ 74HC244,
  • ważna jest długość przewodu łączącego programator z mikrokontrolerem.